Ankunft 1 - versjon 2

Om Språkporten

www.sprakporten.cdu.no er en online elevressurs med grammatikkteori, grammatikkoppgaver og oppgaver for øving og drill i Engelsk Vg1, Fransk I og II, Spansk I og II, Tysk I og II. Alle fire språk er strukturert etter samme mal.

Språkporten er en lisensbelagt nettressurs for elever.

 

I Språkporten går teori og oppgaver hånd i hånd

Grammatikkdelen består av teori og interaktive oppgaver med umiddelbar respons. Oppgavene er delt i to nivåer. Du velger om du vil løse oppgaver til nivå I eller II, eller om du vil veksle mellom dem innen forskjellige temaer. Under arbeidet med de interaktive oppgavene til et tema, kan du ved et tastetrykk få vist teorien som hører til oppgaven, lese og så fortsette med oppgavene.

I tillegg til grammatikk, inneholder Språkporten også:

  • orddrill
  • verbdrill
  • skrivetrening
  • ordbok til de respektive språk

 

Orddrill

Det er valgt ut 12 temaer med 50 ord til hvert tema. Temaene inneholder nyttige ord fra dagliglivet som gjør at du også kan kommunisere om ditt eget land på fremmedspråket. Orddrillen består av multiple choice-oppgaver og er toveis: norsk → fremmedspråket eller fremmedspråket → norsk. Du kan selv velge om oppgaven skal løses med tidsbegrensing eller ikke. Når et tema er avsluttet, vises fasit. I fasiten ser du den korrekte oversettelsen og hva du har svart, markert som rett eller galt. Du kan velge å fortsette med nye ord innen det valgte temaet, eller gå videre til et annet tema.

 

Verbdrill

Dette er et øvingsverktøy for a-verbo bøyning av de mest sentrale (ca 100) uregelmessige verbene. Her er det også to nivåer. På nivå I må du skrive inn den ene formen som mangler, og dette endrer seg for hver gang du gjør en oppgave. På nivå 2 får du bare oppgitt norsk oversettelse og infinitivformen av verbet på fremmedspråket og må selv skrive inn resten av bøyningsmønsteret.

 

Skrivetrening

Språkporten gir deg eksempeltekster, steg-for-steg hjelp og oppgaver der du skal produsere forskjellige typer tekster: formell e-mail, formelt brev, CV, artikkel, reiseblogg, biografi, forfatterbiografi og filmanmeldelse. Tekstene kan skrives ut.

 

Ordbøker

Cappelen Damms tospråklige digitale ordbok er tilgjengelige uansett hvor du jobber i Språkporten.

Cappelen Damm