Ankunft 1 - versjon 2

Grammatikk

  • Oversikt over sterke verb
  • Preteritum av haben, sein og werden
  • Preteritum av sterke verb
  • Preteritum av svake verb
Cappelen Damm