Ankunft 1 - versjon 2

Grammatikk

  • Imperativ
  • Leddsetninger og subjunksjoner
  • Modale hjelpeverb i presens
  • Modale hjelpeverb preteritum
  • Preposisjoner som styrer dativ eller akkusativ
Cappelen Damm