Ankunft 1 - versjon 2

Kapitel 4: In der Schule

Kapfoto4-nett

Skole er tema for dette kapittelet. 16 år gamle Teresa forteller om hvordan det er å være elev på Richard-Wagner Gymnasium in Bayreuth og hva hun gjør i fritiden.

Du kan også lese hvordan en tysk utvekslingselev opplever forskjellene i norsk og tysk skole og om hvordan russefeiring foregår i Tyskland. Hvis du vil vite mer om Richard-Wagner Gymnasium eller om byen Bayruth, finner du lenker under.

I Praktisches Deutsch finner du ord og uttrykk som har med skole og undervisning å gjøre.

Grammatikk: Modalverb, vekselspreposisjoner, leddsetninger og imperativ.

Lenker

På Wikipedia finner du mye informasjon om Bayreuth
Dette er den offisielle hjemmesiden til Richard-Wagner Gymnasium
Cappelen Damm