Ankunft 1 - versjon 2

Grammatikk

  • Direkte objekt
  • Preposisjoner som styrer akkusativ
  • Preposisjoner som styrer dativ
Cappelen Damm