Ankunft 1 - versjon 2

Mini-grammatikk

Kasus

 • Direkte objekt

Pronomen

 • Personlige pronomen
 • Spørrepronomen
 • Ubestemte pronomen

Verb

 • Dativverb
 • Imperativ
 • Løst sammensatte verb
 • Modale hjelpeverb i presens
 • Modale hjelpeverb preteritum
 • Oversikt over sterke verb
 • Presens
 • Presens futurum
 • Presens perfektum
 • Preteritum av haben, sein og werden
 • Preteritum av sterke verb
 • Preteritum av svake verb
 • Preteritum perfektum
 • Uregelmessige svake verb

Adjektiv

 • Gradbøying
 • Sterk adjektivbøyning
 • Svak adjektivbøyning

Adverb

 • Tidsfraser

Determinativ

 • Bestemmerord - Eiendomsord

Genitiv

 • Genitiv

Preposisjoner

 • Preposisjoner som styrer akkusativ
 • Preposisjoner som styrer dativ
 • Preposisjoner som styrer dativ eller akkusativ
Cappelen Damm