Ankunft 1 - versjon 2

Kapitel 11: Sieben Tage ohne

Kapfoto11-nett

Tekstene i dette kapittelet handler om avhengighet. Den første teksten handler om en lærer som foreslår at elevene hans skal være uten mobil en uke. Syns du det høres greit ut? Eller …?

Det er mange former for avhengighet og i faktaboksene finner du noen eksempler. Og noen former for avhengighet er mer katastrofal enn andre. Sangen «Schneewittchen» gir et sterkt bilde av hvordan narkotika kan ødelegge et ungt menneske.

Vil du lese mer om sports- eller internettavhengighet, finner du lenker under.

I Praktisches Deutsch finner du ord og uttrykk til å skrive postkort og e-post.

Grammatikk: Uregelmessige svake verb og presens futurum

Lenker

En kort artikkel om det å være avhengig av trening
Her finner du en artikkel om internett-avhengighet
Cappelen Damm